Lyssna på nya skivan – Jag blir glad! (6 spår av 12)

Beställ hela skivan här

En regnig dag i Stockholm

Dragspelaren

En dag i april

Jag blir glad

Waiting for heaven

En tröstesam visa om hösten

Recension

Fick tidningen Visor i brevlådan idag
En underbar recension av min nya CD Jag blir glad, signerad Håkan Hultin.

“Det här är en skiva som gör mig lycklig för att den är så helgjuten och fräsch, fast samtidigt djupt rotad i den svenska visans guldålder. Många visor är starkt inspirerade av den franska chanson-stil som inspirerade svenska visor på 1950-talet, medan andra är innerliga kärleksberättelser i höjd med det bästa som skrevs på 1960-talet. Om detta är också är inspirationskällor är det ingen tvekan om att Bernt Törnbloms visor i högsta grad lever i nuet.

Skivan är fylld med härliga och medryckande melodier till fängslande texter och Bernt Törnbloms rutinerade sång och diktion förhöjer ytterligare det intryck visorna gör. Det är svårt att välja ut några särskilt starka spår från en så helgjuten samling, men titelspåret -Jag blir glad, skulle ha alla möjligheter att t.o.m bli en hit med sin medryckande melodi och fina budskap. -En regnig dag i Stockholm och
-Dragspelaren är också spår som dröjer sig kvar i minnet, liksom den meditativa visan -Vid havet och den innerliga kärleksvisan -Tack för att du finns.

Jag vågar redan nu förutspå att detta blir en klassiker inom svensk visproduktion och bör finnas i varje visälskares musikbibliotek. Den enda plumpen i protokollet är att man inte varit villiga att inkludera ett texthäfte med skivan utan texterna kan bara inhämtas från vispoetens hemsida. bernttornblom.se.”

Lyssna på Spotify

 

 

 

Lyssna

Vem kan segla förutan vind

Byssan Lull

Sjösala vår

Värm mer öl och bröd

Glimmande Nymf

Helgdagskväll i timmerkojan

Minnet