Kontaktuppgifter

Bernt Törnblom
Tel: 070 393 08 61
E-post: bernt.tornblom@telia.com.
Finns även på Facebook.